גדוד טנקים 421/599

גדוד טנקים 421/599

לא הצלחתי לתדרך – סיפורה של פלוגת “חריף”

סיפורה של פלוגת "חריף", גדוד 599, חטיבה 421, בליל 16-15 באוקטובר 1973. תיאור לחימת פלוגת "חריף" מגדוד 599/חטיבה 421 אשר הוטל עליה לאבטח את התקדמות חטיבת הצנחנים 247 של דני מט אל 'חצר הצליחה' בליל 16-15 באוקטובר 1973, ובתוך כך נתקלה במערך אויב בגזרת לחימת חטיבה 14....
המשך קריאה »
גדוד טנקים 421/599

“ראינו את הטנק בוער ולא יכולנו לעשות כלום”

לוחמים בודדים בלבד שרדו מפלוגה ח' בחטיבה 421 של השריון, שנמחקה בלילה ארור אחד, במהלך קרבות צליחת תעלת סואץ. השבוע נאספו באנדרטה שנחנכה לזכר הנופלים, ושיחזרו את השעות הנוראות, שבהן התנהל אחד הקרבות שהכריעו את המלחמת יום כיפור. עזרא מנספלד: "כל טנק הפך לעמד אש ועשן ענקי, כך כל הלילה"...
המשך קריאה »
בטאון שריון

פלוגת טנקים “חריף” חובשת כומתה אדומה

סיפורה של פלוגת טנקים 'חריף' החל בקרבות הבלימה עם פרוץ המלחמה עת מרבית מפקדיה והרבה מלוחמיה נפגעו בקרבות 'חמוטל'. מתי מעט מלוחמיה המקוריים שיצאו מהימ"ח בשדה תימן בשחר השבעה באוקטובר איישו את מעט הטנקים ערב הצליחה. כמפקד הפלוגה התמנה יוחי גלעד ואני התמניתי כסגנו. שניינו התחלנו את המלחמה כמפקדי מחלקות......
המשך קריאה »