ההיסטוריה של החטיבה

ההיסטוריה של החטיבה

החטיבה מראשיתה ועד היום – תמצית היסטורית

ירושלים היוותה מחוז של ארגון “ההגנה”, ומתחילת אירועי מלחמת העצמאות – מדצמבר 1947 עד תחילת 1948, פקד עליו ישראל עמיר ז”ל. עם תחילת הגיוס הנרחב של היישוב היהודי אורגן מחוז ירושלים כחטיבת מרחבית “עציוני”, שלאחר מכן נקראה חטיבה 6. החטיבה מנתה שלושה גדודי חי”ר וכן כוחות מרחביים. החטיבה לחמה בירושלים ובסביבתה ופורקה בסוף 1949. מפקדי ...
המשך קריאה »