מאמרים וכתבות אינטרנט בינלאומיים

מאמרים וכתבות אינטרנט בינלאומיים

חציית התעלה מנקודת הראות המצרית

ספרים ומחקרים רבים נכתבו בישראל ובמערב על מלחמת יום הכיפורים. עם חלוף השנים מתברר כי מאגרי המידע והידע בנוגע לאותה מלחמה טרם מוצו וכי עדייו רחוקה הדרך לנקודת הזמן בה נבין מה באמת קרה לנו באוקטובר 1973. נקודת מבט מרתקת וחשובה מעניקים לנו הספרים והמחקרים שנכתבו במצרים על המלחמה... ...
המשך קריאה »