מסמכים יומנים ופרוטוקולים

מסמכים יומנים ופרוטוקולים

אוגדה 143 – דו”ח מבצע הצליחה – מרץ 1974

ראש הגשר של תעלת סואץ נכבש, הוקם, אורגן והופעל על ידי אוגדה 143 במלחמת יום הכיפורים מ-16 באוקטובר ועד פינוי כוחות צה"ל מאיזור התעלה כחצי שנה לאחר מכן. ראש הגשר היווה תופעה מבצעית ייחודית, שלא היה כדוגמתה מאז הוקם צה"ל. ראש גשר זה, שקם ופעל לפני כארבעים שנה, הוא עדיין הניסיון הבלעדי שיש לצה"ל בכל הקשור להקמתו, ארגונו והפעלתו של גוף מעין זה...
המשך קריאה »
מסמכים יומנים ופרוטוקולים

כנסי מפקדים פד”ם 1974

תרשומת כנסי המפקדים של פיקוד הדרום התקבלו על ידי מארכיון צה"ל ומערכת הביטחון על פי בקשתי. המסמכים המקוריים נסרקו על ידי ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון ומובאים להלן ללא כל שינוי ו/או תיקון. צוות ארכיון צה"ל ביצע מספר מועט של מחיקות מטעמי צנזורה....
המשך קריאה »
מסמכים יומנים ופרוטוקולים

יומן חפ”ק אוגדה 162

יומן המבצעים של חפ"ק אוגדה 162 בתאריכים 16-17.10.1973 נשלח אלי על ידי סא"ל (מיל') ד"ר עמיקם צור. ההערכה שלי שהדיווחים המבצעיים נרשמו בחפ"ק (חבורת הפיקוד) של אוגדה 162 על ידי סמל/י מבצעים ו/או קציני מבצעים, תוך כדי האזנה לרשת הקשר האוגדתית של אוגדה 162....
המשך קריאה »
מסמכים יומנים ופרוטוקולים

עדויות ועדת אגרנט

עדות זו ניתנה על ידי בתאריך 8.1.1974. למיטב זיכרוני, העדות נמשכה כ-8 שעות (בשעות לפני הצהריים ואחר הצהריים). לפני מספר חודשים פניתי לארכיון צה"ל ומערכת הביטחון וביקשתי את חשיפת העדות לציבור וועדה בראשות שופט בית המשפט העליון (בדימוס) – השופט יצחק אנגלרד דנה ואישרה את החשיפה לציבור. העדות הוזנה לאתר חטיבה 14, ללא כל שינוי ו/או או תיקון שבוצעו על-ידי. בגוף העדות יש מספר מקומות שהועדה ו/או ארכיון צה"ל מחקו, מסיבות השמורות עימם...
המשך קריאה »
מסמכים יומנים ופרוטוקולים

יומן “דווח מבצעי” – פקוד דרום/מבצעים

יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים התקבל על ידי מארכיון צה"ל ומערכת הביטחון על פי בקשתי. המסמך המקורי נסרק על ידי ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון, מכיל 113 דפים, ומובא להלן ללא כל שינוי ו/או תיקון...
המשך קריאה »