מעוזים כללי

מעוזים כללי

כנס מפקדי מעוזים עם מפקד האוגדה 252 – רפידים

כנסי מפקדי המעוזים נערך ב-28.2.1974 ו-7.3.1974 ברפידים עם מפקד אוגדה 252 – אלוף קלמן מגן. התמלול המצוי בקבצים הללו הינו מקור ונתקבל במערכת האתר, מבלי שביצענו בו כל שינוי ו/או תיקון. במידה ויש בתמליל מחיקות, הרי הן בוצעו על-ידי צוות של ארכיון צה"ל וזה מטעמי צנעת הפרט, הגבלות ביטחוניות ומדיניות...
המשך קריאה »