עיטור העוז

עיטור העוז

רס”ן ששון, אליהו

בכל משך הלחימה ניהל רס"ן ששון אליהו ז"ל קרבות עם האויב ושימש דוגמה אישית ומופת לכל הסובבים אותו, במילוי המשימות הרבות שנטל על עצמו. ב-18 באוקטובר 1973 הוביל את פלוגתו בהסתערות על "החווה הסינית" כשהוא נע עם הטנק שלו בראש הכח המסתער, בשטח מכוסה אש טנקים וארטילריה...
המשך קריאה »
עיטור העוז

סמל שרון, נמרוד

מ.א. 419204   תיאור המעשה: בליל 16 באוקטובר 1973 התנהל קרב מר בדרום “החווה הסינית”, על צומת הצירים “טרטור-לכסיקון”, ועל ציר “טרטור” כולו. כוח ה-זחל”מים אשר סמל נמרוד שרון ז”ל השתייך אליו, נקלע מול מתחם חטיבתי שניהל מלחמה עקשנית. 4 זחל”מים נפגעו במהלך הדקות הראשונות, והנפגעים היו רבים. סמל נמרוד שרון ז”ל היה נהג ב-זחל”ם הפיקוד, ...
המשך קריאה »
עיטור העוז

סמל רשלבך, דוד

מ.א. 2132064   תיאור המעשה: ביום 21 באוקטובר 1973, בעת הקרב על מערך “מיסורי”, נפגע הטנק שסמל דוד רשלבך ז”ל לחם ממנו. יחד עם אנשי-צוות של טנקים נוספים שנפגעו, תפס עמדה במרכז מתחם מצרי וניהל אש עם כוח מצרי עדיף שסגר עליהם. משאזלה התחמושת והמצרים כיתרו את החיילים, זינק סמל דוד רשלבך ז”ל לעבר הטנק הבוער, ...
המשך קריאה »
עיטור העוז

סגן רטר, מרדכי (מוטי)

מ.א. 2145487   תיאור המעשה: ביום 6 באוקטובר 1973 שימש סגן מרדכי רטר ז”ל כמפקד מחלקת טנקים באזור קנטרה. תוך כדי לחימה נפגעו הטנק שלו והטנק של סמל-המחלקה. למרות פציעתו נכנס סגן מרדכי רטר ז”ל לטנק הסמל שבער, חילץ את אנשי-הצוות, ובתוכם סמל המחלקה, שהיה פצוע קשה – וכל זה תחת אש האויב. סגן מרדכי רטר ...
המשך קריאה »
עיטור העוז

סא”ל סקל, עמנואל

מ.א. 434253  תיאור המעשה: סא”ל עמנואל סקל פיקד על גדוד-שריון בגזרה הדרומית של תעלת-סואץ. עם פרוץ הקרבות נעשה מאמץ- נחיתה מצרי בדרום האגם המר. סא”ל עמנואל סקל סיכל ניסיון זה והצליח לטהר ממצרים את כל אזור מעוז “מפצח” על-אף האש הכבדה של המצרים. ב-9 אוק’ 1973 הותקף הגדוד של סא”ל עמנואל סקל על-ידי גדוד מצרי ...
המשך קריאה »
עיטור העוז

סא”ל ברום, יואב

מ.א. 448379  תיאור המעשה: ביום 8 באוקטובר 1973 הגיע סא”ל יואב ברום ז”ל לסיני מטיול בחו”ל, וניתן לידיו הפיקוד על יחידת סיור שמפקדה נהרג. בכושר-מנהיגותו הצליח לגבש מחדש את היחידה המפוררת. ב-9 אוק’ 1973 חדרה היחידה ל”תפר” שבין הארמיה השניה לארמיה השלישית ואיכנה נקודות-תורפה. ב-14 באוקטובר 1973 השתתפה היחידה בקרב שריון-בשריון עם חטיבת-שריון מצרית והצליחה ...
המשך קריאה »
עיטור העוז

סמ”ר ברוידה, אריה

מ.א. 2121607  תיאור המעשה: בליל 7 באוקטובר 1973 שימש סמ”ר הרי ברוידה בתפקיד מט”ק בפלוגת-טנקים. בקרב שהתנהל באזור פירדאן נפצעו ה-מ”פ וה-מ”מ. סמ”ר הרי ברוידה נטל לידיו את הפקוד על שאר הפלוגה והמשיך בלחימה. בהמשך הקרב נפגע טנק נוסף, ו-סמ”ר הרי ברוידה חש לחלצו תחת אש, למרות שקיבל הוראה מפורשת מה-סמג”ד לאסוף רק את הצוות ...
המשך קריאה »
עיטור העוז

סמל בסיס נעמן

עם פרוץ הקרבות שימש סמל בסיס נעמן ז"ל כמפעיל גנרטור באחד המוצבים שלאורך התעלה. כשתקפו המצרים, נלחם בגבורה, וגם לאחר שנפצע באוזן וברגל המשיך להילחם. כשנכנעו אנשי המוצב למצרים, סירב להיכנע וניסה להסתנן בין המצרים. בנסיונו זה נהרג. במעשיו אלה גילה אומץ-לב רב, קור-רוח ודבקות במשימה...
המשך קריאה »
עיטור העוז

סמ”ר בן עיון, דניאל

בליל ה-6 באוקטובר 1973 שימש סמ"ר דניאל בן-עיון כסמל מח' טנקים באזור צומת הפירדאן. בהסתערות המחלקה נפגע ה-מ"מ, ו-סמ"ר דניאל בן-עיון נטל לידיו את הפיקוד על המחלקה. בהסתערות זו נפגע הטנק שלו והוא נפצע קשה ברגל. נהג הטנק נפצע קשה, הטנק החל מתלקח. למרות פציעתו הקשה יצא מהטנק ושכב על כנף הטנק ונהג בטנק מבחוץ - כשנהג הטנק הפצוע לוחץ על דוושת הגז...
המשך קריאה »
עיטור העוז

רס”ן בן ארי, ישראל

רס"ן ישראל בן-ארי ז"ל היה חניך פו"ם ביום פרוץ מלחמת יום הכפורים. הוא הגיע ליחידה ב-12 אוק' 1973, דרש ממפקדיו נמרצות לקחת חלק בקרבות, וקיבל פיקוד על פלוגת-טנקים. ב-14 אוק' 1973, בקרב נגד שריון אויב השמידה פלוגתו טנקי-אויב רבים, הוא עצמו השמיד 8 טנקים...
המשך קריאה »
עיטור העוז

רס”ן אקסלרוד, עמי-יעל

בליל 16 באוקטובר 1973 השתתף רס"ן עמי-יעל אקסלרוד ז"ל, מפקד-פלוגה, בקרב, בדרום "החווה הסינית". הכוח נקלע לקרב קשה ביותר - מול מתחם חטיבתי מצרי בעל עדיפות רבה בנשק ובחיילים. כמפקד הכוח ניהל את חילוץ לוחמיו הנפגעים, כשהוא מחרף נפשו בנשקו האישי מול העמדה המצרית...
המשך קריאה »
עיטור העוז

סא”ל אלמוג, אברהם

בתחילת קרבות מלחמת יום הכפורים ניתן לידיו של סא"ל אברהם אלמוג הפיקוד על יחידה סדירה שמפקדה נהרג, לאחר שספגה אבדות כבדות בקרבות-הבלימה בחזית סיני. סא"ל אברהם אלמוג גיבש את יחידתו והנהיגה למופת, כשהוא עצמו משמש דוגמה לפקודיו. ב-14 אוק' 1973 השתתפה יחידתו בקרב שריון-בשריון עם חטיבת-טנקים של הצבא המצרי והצליחה לבלום את התקדמות האויב...
המשך קריאה »
עיטור העוז

סמ”ר אל-טורשאן אברהים

במלחמת יום הכפורים היה סמל אברהים אל-טורשאן, גשש בתפקידו, מסופח ליחידה שלחמה במעוז "מצמד". הוא השתתף אתם בלחימה עד יום נפילת לוחמי המעוז בשבי. אחר-כך הסתתר במשך יומיים מתוך כוונות להתחמק ולברוח, אבל כעבור יומיים נלכד ונפל בשבי. למרות המידע שהיה למצרים אודותיו, הכחיש סמל אברהים אל-טורשאן בכל תוקף השתייכותו לצה"ל...
המשך קריאה »
עיטור העוז

סגן אהרון, יהודה (דודו)

ביום 16 באוקטובר 1973 הסתער כוח-חי"ר, שסגן יהודה אהרון ז"ל נמנה עמו, על צומת "טרטור-לכסיקון". הכוח נתקל במתחם מצרי מבוצר היטב, ומספר הנפגעים הלך וגדל. ניתנה הוראה לצאת בכל דרך, והתארגנה קבוצה ליצירת אש-חיפוי. בקבוצה זו היה גם סגן יהודה אהרון ז"ל...
המשך קריאה »
עיטור העוז

סמ”ר אברמוביץ, בנימין

בליל 6 באוקטובר 1973 שימש סמ"ר בני אברמוביץ כנהג טנק מ"פ בלחימה באזור פירדאן. בקרב שהתנהל במקום נפגע הטנק של סמ"ר בני אברמוביץ. ה-מ"פ נפצע בפניו ואיבד את מאור-עיניו. לאחר-מכן נפגע הטנק שנית, ושאר אנשי-הצוות נהרגו. סמ"ר בני אברמוביץ המשיך לנהוג בטנק שנפגע. תוך כדי תנועה עלו על הטנק חיילי חי"ר מצרי והחלו לירות במקלעים לעבר תא-הנהג...
המשך קריאה »
עיטור העוז

סגן לצטר, יורם

עם פרוץ מלחמת יום הכפורים שימש סגן יורם לצטר ז"ל כ-מ"מ חרמ"ש. ב-6 אוק' 1973, בשעות אחה"צ, יצא עם נגמ"ש לחלץ נפגעים. בגמר פעולת החילוץ הצטרף לכוח שיצא בליל 7 אוק' 1973 למשימת-לחימה, באזור "החווה-הסינית"...
המשך קריאה »