עדות זו ניתנה על ידי בתאריך 8.1.1974. למיטב זיכרוני, העדות נמשכה כ-8 שעות (בשעות לפני הצהריים ואחר הצהריים). לפני מספר חודשים פניתי לארכיון צה"ל ומערכת הביטחון וביקשתי את חשיפת העדות לציבור וועדה בראשות שופט בית המשפט העליון (בדימוס) – השופט יצחק אנגלרד דנה ואישרה את החשיפה לציבור. העדות הוזנה לאתר חטיבה 14, ללא כל שינוי ו/או או תיקון שבוצעו על-ידי. בגוף העדות יש מספר מקומות שהועדה ו/או ארכיון צה"ל מחקו, מסיבות השמורות עימם...
המשך קריאה »