גדוד טנקים 599

גדוד טנקים 421/599

לא הצלחתי לתדרך – סיפורה של פלוגת “חריף”

סיפורה של פלוגת "חריף", גדוד 599, חטיבה 421, בליל 16-15 באוקטובר 1973. תיאור לחימת פלוגת "חריף" מגדוד 599/חטיבה 421 אשר הוטל עליה לאבטח את התקדמות חטיבת הצנחנים 247 של דני מט אל 'חצר הצליחה' בליל 16-15 באוקטובר 1973, ובתוך כך נתקלה במערך אויב בגזרת לחימת חטיבה 14....
המשך קריאה »
בטאון שריון

זהירות! היסטוריה באינטרנט

רשת האינטרנט פתחה בפני כל אדם משאבי ידע אינסופיים. מידע שבעבר צריך היה לנבור אחריו בספריות ובאנציקלופדיות, זמין כיום ברשת לכל דורש. ייסודו והתפתחותו של אתר ויקיפדיה מהווה קפיצת דרגה נוספת, והוא מאפשר לנו להגיע במסגרת אתר אנציקלופדי אחד למאגר מידע אדיר, מסודר בצורה אנציקלופדית וזמין. אלא שההתפתחות הטכנולוגית הזו טומנת בחובה סכנה לא קטנה...
המשך קריאה »
בטאון שריון

פלוגת טנקים “חריף” חובשת כומתה אדומה

סיפורה של פלוגת טנקים 'חריף' החל בקרבות הבלימה עם פרוץ המלחמה עת מרבית מפקדיה והרבה מלוחמיה נפגעו בקרבות 'חמוטל'. מתי מעט מלוחמיה המקוריים שיצאו מהימ"ח בשדה תימן בשחר השבעה באוקטובר איישו את מעט הטנקים ערב הצליחה. כמפקד הפלוגה התמנה יוחי גלעד ואני התמניתי כסגנו. שניינו התחלנו את המלחמה כמפקדי מחלקות......
המשך קריאה »