עקב היות אזור "החיץ החקלאי" סבוך כלל ציוות הכוחות כוחות חי"ר וטנקים שפעלו בשיתוף פעולה הדדי והדוק. שיטת הפעולה הייתה מבוססת על כיוון תקיפה מהעורף – ממערב למזרח באופן שכוח חי"ר נע רגלית בפריסה וסרק את השטח. הטנקים נעו צמודים בעקבותיו בכוננות לסייע ולחפות בכל מקרה של התקלות ואיתור התנגדות. בהגיע כוח חי"ר לשטח הפתוח, באזור המזרחי של "החיץ החקלאי" הוא נעצר ואיפשר לטנקים לנוע ולהשתלט על הרמפות. ההתקפות בוצעו בדירוג מדרום לצפון בכדי לאפשר ריכוז מירבי של כוחות הארטילריה לכל התקפה והתקפה...
המשך קריאה »