ראש הגשר של תעלת סואץ נכבש, הוקם, אורגן והופעל על ידי אוגדה 143 במלחמת יום הכיפורים מ-16 באוקטובר ועד פינוי כוחות צה"ל מאיזור התעלה כחצי שנה לאחר מכן. ראש הגשר היווה תופעה מבצעית ייחודית, שלא היה כדוגמתה מאז הוקם צה"ל. ראש גשר זה, שקם ופעל לפני כארבעים שנה, הוא עדיין הניסיון הבלעדי שיש לצה"ל בכל הקשור להקמתו, ארגונו והפעלתו של גוף מעין זה...
המשך קריאה »