כוח שונרי

גדוד סיור ונ"ט 317/582

סיפורו של תאג”ד 582

בשנת 1970 הוחלט בצה"ל על הקמת גדוד סיור נ"ט לפעולה מלחמתית מעבר לקווי האויב. הגדוד אמור היה להסתמך על רכב קל, מוכן להטסה /הצנחה/ הסקה. בשלב הראשון תוכנן שהגדוד יוקם בחטיבת המילואים המוצנחת 317 (לפני כן נקראה 80 ) ויורכב משלוש הפלוגות החטיבתיות: סיור, תול"ר (תותח ללא רתע) וחה"ן (חיל הנדסה). ערכנו אמון הקמה ברמת הגולן, תרגיל חטיבתי ו"הספקנו" אף לבצע חודש מילואים במרדפים אחר מחבלים ברצועת עזה...
המשך קריאה »
עיטור העוז

רס”ן אקסלרוד, עמי-יעל

בליל 16 באוקטובר 1973 השתתף רס"ן עמי-יעל אקסלרוד ז"ל, מפקד-פלוגה, בקרב, בדרום "החווה הסינית". הכוח נקלע לקרב קשה ביותר - מול מתחם חטיבתי מצרי בעל עדיפות רבה בנשק ובחיילים. כמפקד הכוח ניהל את חילוץ לוחמיו הנפגעים, כשהוא מחרף נפשו בנשקו האישי מול העמדה המצרית...
המשך קריאה »
עיטור העוז

סגן אהרון, יהודה (דודו)

ביום 16 באוקטובר 1973 הסתער כוח-חי"ר, שסגן יהודה אהרון ז"ל נמנה עמו, על צומת "טרטור-לכסיקון". הכוח נתקל במתחם מצרי מבוצר היטב, ומספר הנפגעים הלך וגדל. ניתנה הוראה לצאת בכל דרך, והתארגנה קבוצה ליצירת אש-חיפוי. בקבוצה זו היה גם סגן יהודה אהרון ז"ל...
המשך קריאה »
תיאור לחימת החטיבה

כיבוש “הגדה הקרובה” – “החווה הסינית” – 15-16.10.73

החטיבה, על גדודיה, הייתה במגע אש בכל הגזרות. חלק אחד של החטיבה – שלושה גדודי טנקים (גדס"ר 87, גדוד 79 וגדוד 184) עם חפ"ק המח"ט היה מצפון לצומת "טרטור" – "לכסיקון" כשעל גדוד 184 ובעיקר על גדוד 79 הופעל לחץ כבד של האויב. החלק השני של החטיבה נחסם על-ידי האויב בצומת "טרטור" – "לכסיקון" ועסק בתקיפת הצומת (פלוגה ב'/407), בפתיחת ציר "עכביש" (פלוגה א'/407) ובפינוי נפגעים. החטיבה הייתה פרוסה בשלב זה לאורך כ-15 ק"מ (מציר "אושה" עד מעוז "לקקן"). כל העת הגיעו ידיעות מודיעין על התקפות נגד של גדודי שריון מצריים מצפון...
המשך קריאה »