סיכום פיקודי

מסמכים יומנים ופרוטוקולים

כנסי מפקדים פד”ם 1974

תרשומת כנסי המפקדים של פיקוד הדרום התקבלו על ידי מארכיון צה"ל ומערכת הביטחון על פי בקשתי. המסמכים המקוריים נסרקו על ידי ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון ומובאים להלן ללא כל שינוי ו/או תיקון. צוות ארכיון צה"ל ביצע מספר מועט של מחיקות מטעמי צנזורה....
המשך קריאה »