עיטור העוז

עיטורים וצל"שים

רשימת מקבלי העיטורים במלחמת יום הכיפורים

88 מלוחמי חטיבה 14 עוטרו לאחר המלחמה: 3 עיטורי-גבורה, 17 עיטורי-עוז, 21 עיטורי-מופת, 20 צל”ש הרמטכ”ל, 20 צל”ש אלוף, 20 צל”ש מפקד אוגדה, 3 צל”ש מח”ט עיטור הגבורה  עיטור הגבורה הוא העיטור הגבוה ביותר שניתן בצה”ל. העיטור מוענק על ידי שר הביטחון בהמלצת הרמטכ”ל, על “מעשה גבורה עילאית שנעשה בעת לחימה מול פני האויב תוך ...
המשך קריאה »
עיטור העוז

רס”ן ששון, אליהו

בכל משך הלחימה ניהל רס"ן ששון אליהו ז"ל קרבות עם האויב ושימש דוגמה אישית ומופת לכל הסובבים אותו, במילוי המשימות הרבות שנטל על עצמו. ב-18 באוקטובר 1973 הוביל את פלוגתו בהסתערות על "החווה הסינית" כשהוא נע עם הטנק שלו בראש הכח המסתער, בשטח מכוסה אש טנקים וארטילריה...
המשך קריאה »
עיטור העוז

סמל בסיס נעמן

עם פרוץ הקרבות שימש סמל בסיס נעמן ז"ל כמפעיל גנרטור באחד המוצבים שלאורך התעלה. כשתקפו המצרים, נלחם בגבורה, וגם לאחר שנפצע באוזן וברגל המשיך להילחם. כשנכנעו אנשי המוצב למצרים, סירב להיכנע וניסה להסתנן בין המצרים. בנסיונו זה נהרג. במעשיו אלה גילה אומץ-לב רב, קור-רוח ודבקות במשימה...
המשך קריאה »
עיטור העוז

סמ”ר בן עיון, דניאל

בליל ה-6 באוקטובר 1973 שימש סמ"ר דניאל בן-עיון כסמל מח' טנקים באזור צומת הפירדאן. בהסתערות המחלקה נפגע ה-מ"מ, ו-סמ"ר דניאל בן-עיון נטל לידיו את הפיקוד על המחלקה. בהסתערות זו נפגע הטנק שלו והוא נפצע קשה ברגל. נהג הטנק נפצע קשה, הטנק החל מתלקח. למרות פציעתו הקשה יצא מהטנק ושכב על כנף הטנק ונהג בטנק מבחוץ - כשנהג הטנק הפצוע לוחץ על דוושת הגז...
המשך קריאה »
עיטור העוז

רס”ן בן ארי, ישראל

רס"ן ישראל בן-ארי ז"ל היה חניך פו"ם ביום פרוץ מלחמת יום הכפורים. הוא הגיע ליחידה ב-12 אוק' 1973, דרש ממפקדיו נמרצות לקחת חלק בקרבות, וקיבל פיקוד על פלוגת-טנקים. ב-14 אוק' 1973, בקרב נגד שריון אויב השמידה פלוגתו טנקי-אויב רבים, הוא עצמו השמיד 8 טנקים...
המשך קריאה »
עיטור העוז

רס”ן אקסלרוד, עמי-יעל

בליל 16 באוקטובר 1973 השתתף רס"ן עמי-יעל אקסלרוד ז"ל, מפקד-פלוגה, בקרב, בדרום "החווה הסינית". הכוח נקלע לקרב קשה ביותר - מול מתחם חטיבתי מצרי בעל עדיפות רבה בנשק ובחיילים. כמפקד הכוח ניהל את חילוץ לוחמיו הנפגעים, כשהוא מחרף נפשו בנשקו האישי מול העמדה המצרית...
המשך קריאה »
עיטור העוז

סא”ל אלמוג, אברהם

בתחילת קרבות מלחמת יום הכפורים ניתן לידיו של סא"ל אברהם אלמוג הפיקוד על יחידה סדירה שמפקדה נהרג, לאחר שספגה אבדות כבדות בקרבות-הבלימה בחזית סיני. סא"ל אברהם אלמוג גיבש את יחידתו והנהיגה למופת, כשהוא עצמו משמש דוגמה לפקודיו. ב-14 אוק' 1973 השתתפה יחידתו בקרב שריון-בשריון עם חטיבת-טנקים של הצבא המצרי והצליחה לבלום את התקדמות האויב...
המשך קריאה »
עיטור העוז

סמ”ר אל-טורשאן אברהים

במלחמת יום הכפורים היה סמל אברהים אל-טורשאן, גשש בתפקידו, מסופח ליחידה שלחמה במעוז "מצמד". הוא השתתף אתם בלחימה עד יום נפילת לוחמי המעוז בשבי. אחר-כך הסתתר במשך יומיים מתוך כוונות להתחמק ולברוח, אבל כעבור יומיים נלכד ונפל בשבי. למרות המידע שהיה למצרים אודותיו, הכחיש סמל אברהים אל-טורשאן בכל תוקף השתייכותו לצה"ל...
המשך קריאה »
עיטור העוז

סגן אהרון, יהודה (דודו)

ביום 16 באוקטובר 1973 הסתער כוח-חי"ר, שסגן יהודה אהרון ז"ל נמנה עמו, על צומת "טרטור-לכסיקון". הכוח נתקל במתחם מצרי מבוצר היטב, ומספר הנפגעים הלך וגדל. ניתנה הוראה לצאת בכל דרך, והתארגנה קבוצה ליצירת אש-חיפוי. בקבוצה זו היה גם סגן יהודה אהרון ז"ל...
המשך קריאה »
עיטור העוז

סמ”ר אברמוביץ, בנימין

בליל 6 באוקטובר 1973 שימש סמ"ר בני אברמוביץ כנהג טנק מ"פ בלחימה באזור פירדאן. בקרב שהתנהל במקום נפגע הטנק של סמ"ר בני אברמוביץ. ה-מ"פ נפצע בפניו ואיבד את מאור-עיניו. לאחר-מכן נפגע הטנק שנית, ושאר אנשי-הצוות נהרגו. סמ"ר בני אברמוביץ המשיך לנהוג בטנק שנפגע. תוך כדי תנועה עלו על הטנק חיילי חי"ר מצרי והחלו לירות במקלעים לעבר תא-הנהג...
המשך קריאה »
עיטור העוז

סגן לצטר, יורם

עם פרוץ מלחמת יום הכפורים שימש סגן יורם לצטר ז"ל כ-מ"מ חרמ"ש. ב-6 אוק' 1973, בשעות אחה"צ, יצא עם נגמ"ש לחלץ נפגעים. בגמר פעולת החילוץ הצטרף לכוח שיצא בליל 7 אוק' 1973 למשימת-לחימה, באזור "החווה-הסינית"...
המשך קריאה »