רשת בשור

רשת קשר "בשור"

רשת קשר “בשור” ליל 15-16.10.73 שעות 20:15-22:59

רשת הקשר “בשור” שימשה את אוגדה  143 במהלך מלחמת יום הכיפורים.  רשת הקשר הוקלטה על-ידי המטה הכללי, תוך כדי המלחמה והשתמרה עד עצם היום הזה. ההקלטות נערכו במקטעים של חצי שעה ומתומללות במלואן (לעיון בתמליל המלא). ההקלטות כתובות בצבע שחור. מערכת האתר הדגישה בצבע אדום תעבורה תקשורתית בעלת משמעות מיוחדת.  לאחר מלחמת יום הכיפורים, נכתב ...
המשך קריאה »
רשת קשר "בשור"

רשת קשר “בשור” ליל 15-16.10.73 שעות 23:00-02:00

(גדוד 410) של חטיבה 600 בתנועה לכיוון "מיסורי". מפקד האוגדה (אריק שרון) מסביר את חשיבות הלחץ המיידי לכיוון "מיסורי": "כאן 40, גדוד מאחת מעוצבות השריון של האויב יורד, כנראה, עכשיו מכיוון "מכשיר" או מכיוון "מיסורי", לכיוון ציר "לכסיקון", לכיוונו של 4. לכן חשוב ביותר להיכנס מיד ל"מיסורי", וללחוץ עליהם בכל כוח ממזרח למערב." מפקד האוגדה (אריק שרון) מורה למח"ט 247 (דני מט) לנוע במהירות ל"עכביש" 52. מח"ט 600 (טוביה רביב) מדווח למפקד האוגדה (אריק שרון) ש-2 (גדוד 410) ".. עולה על צפון "מיסורי" ... וימשיך עד ל"לכסיקון". מפקד האוגדה (אריק שרון) מורה לסגן מפקד האוגדה (ג'קי אבן) להמשיך לנוע עם...
המשך קריאה »