פלר ביקש מהכוח של טפלי להצטרף אליו. ייתכן שהכוח קיבל פקודה מהחטיבה לנוע לכיוון פלר. היחידה של טפלי החלה בנסיעה צפונה כדי לסייע לכוח של פלר. ראשון נע הטנק של טפלי, אחריו הנגמ"ש ואחריו הטנק של רטנר. הכוח חצה את צומת "לכסיקון" - "שיק" ונתקל באותו מארב שהתמקם באזור "לכסיקון" 251. אש חזקה מאוד נפתחה לעבר הכוח. הטנק של טפלי נפגע...
המשך קריאה »