מ.א
דרגה
שם
תפקיד
תאריך
מקום
הערה
7.10.1973
2141871סגןאידזיקובסקי, חייםמפקד מחלקת טנקים7/10/1973רכס תעוז "נוזל"
2146695סמ"ראילון (אלינגר), יורםמפקד טנק7/10/1973אזור אגם תמסח
2078354סרןגאון, נמרודמפקד פלוגת טנקים7/10/1973רכס תעוז "נוזל"
2166406סמלגולדפריד, אילןמפקד טנק7/10/1973"החווה הסינית" - "סגול" 1391
2164136סמלמרנין (מרצ'בסקי), יאירמפקד טנק7/10/1973רכס תעוז "נוזל"
2164292סמלפישקוב, דבמפקד טנק7/10/1973אזור אגם תמסח
2121370רב סמלפרי, יוסף (ספי)מפקד טנק7/10/1973רכס תעוז "נוזל"
2137715רב סמלקויפמן, חנוךמפקד טנק7/10/1973רכס תעוז "נוזל"
2141205רב סמלקלמר, אורןמפקד טנק7/10/1973רכס תעוז "נוזל"
2162617סמלראובני, יעקבמפקד טנק7/10/1973אזור אגם תמסח
2119847סמ"רשורץ, מיכאל (מיקי)טען-קשר טנק7/10/1973"החווה הסינית" - "סגול" 1391
2167375סמלשושא, ראובןמפקד טנק7/10/1973"החווה הסינית" - "סגול" 1391
2164588סמלשושן, יצחק (איציק)מפקד טנק7/10/1973רכס תעוז "נוזל"
2139476סגןשחק (שטרק), יאירמפקד מחלקת טנקים7/10/1973מזרחית לצומת "טליסמן" - "לכסיקון"
2166627סמ"רשמיר, מרדכי (מוטי)מפקד טנק7/10/1973מזרחית לצומת "טליסמן" - "לכסיקון"
8.10.1973
2156988סמ"רבונפיל, רפאל (רפי)תותחן טנק8/10/1973רכס תעוז "נוזל"
2152211סמ"רטייכלר, יעקב דןמפקד טנק8/10/1973רכס תעוז "נוזל"
2146478סמ"רקרמן, אבישי (אבי)מפקד טנק8/10/1973רכס תעוז "נוזל"
9.10.1973
2163876סמלאורי, אילןמפקד טנק9/10/1973"החווה הסינית" - "סגול" 1392
10.10.1973
2165369סמלוועיש, יוסף (יוסי)מפקד טנק10/10/1973"אדום" 6626 - 2 ק"מ ממזרח ל"מכשיר"3
11.10.1973
2078572סרןגורן, ארזסגן מפקד פלוגת טנקים11/11/1973ציר "טליסמן" 34 - "ציונה"
13.10.1973
2138689סגןקולר, רענןמפקד מחלקת טנקים13/10/1973רכס "חמדיה"1
14.10.1973
2154694סמלאבישר, אוריטען-קשר טנק14/10/1973רכס "חמדיה"1
2146330סמ"רזילברברג, יונתןמפקד טנק14/10/1973רכס "חמדיה"1
2089117סמלסרור, אריה (הנרי)מפקד טנק14/10/1973רכס "חמדיה"1
15.10.1973
2129276סמ"ראגייב, יגאלסמל מבצעים גדודי15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"1
2171259סג"מבן-דב (גלבורט), ישעיהומפקד טנק15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"1
2130760סמלוהבה, יוסףנהג טנק15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"1
2144956סמ"רחוטר-ישי, אורימפקד טנק15/10/1973"החווה הסינית"3
2145262סגןמור (מררו), דגימפקד מחלקת טנקים15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"1
2167778סמלפרידמן, יואלמפקד טנק15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"1
2146719סג"משניר, זיומפקד טנק15/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"1
16.10.1973
2166458סמלאטיאס, שלמהמפקד טנק16/10/1973"החווה הסינית"3
2146978סג"מגבעתי, ירוןמפקד טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"1
2171252סג"מגור, יורם (יוריק)מפקד טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"1
2171258סג"מגזית, נמרודמפקד טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"1
2154063סמ"רגירון, יעקב (קובי)מפקד טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"1
2171249סג"מליסיצקי, ברוךמפקד טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"1
2126631סמ"רלנקרי, רפאלתותחן טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"1
2136515סמ"רמחלב, אלירב סמל פלוגתי16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"1
2117679סגןמלצר, עמוסקצין מבצעים גדודי16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"1
2157527סמ"רסויסה, ציוןנהג טנק16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"1
2164195סמלסיסם, דוד (דודי)מפקד טנק16/10/1973"החווה הסינית"3
2143987סמ"ררובינגר, משה (מריוס)מכונאי טנקים16/10/1973"החווה הסינית"1
2044157סגןשטיינמץ, זכריה (זכי)מפקד מחלקת טנקים16/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"1
17.10.1973
2118518סגןמינדז'יגורסקי, זאבמפקד מחלקת טנקים17/10/1973"החווה הסינית" - צומת "טרטור"-"לכסיקון"*1
19.10.1973
2172734סג"מהררי, נמרודמפקד טנק18/10/1973מצפון ל"חווה הסינית"1
2167525סמלמגיד, שמעוןמפקד טנק18/10/1973מצפון לציר "שיק"3
2164301סמלגיברץ, לוי-יצחקטען-קשר18/10/1973מצפון לציר "שיק"3
2164420סמלפרידמן, מרדכימפקד טנק18/10/1973מצפון לציר "שיק"3
19.10.1973
2164352סמללוינשטיין, צבימפקד טנק19/10/1973ציר "טליסמן" 34 - "ציונה"4
2166683סמלשולבה, עופרמפקד טנק19/10/1973"החווה הסינית"5
23.10.1973
2167589סמלגולקר, יהונתןטען-קשר טנק23/10/1973מדרום ל"אסמעיליה"3
אוקטובר 73
2165025סמ"רמייזלר, גיוראנהג טנקאוקטובר 73מזרחית לצומת "טליסמן" - "לכסיקון"6
11.11.1973
2078572סרןגורן, ארזסמ"פ טנקים11/11/1973ציר "טליסמן" 34 - "ציונה"7

הערות:

(1) נפל במסגרת חטיבה 14, גדוד 79
(2) נפצע ב-7.10.1973 במסגרת חטיבה 14, גדוד 79. נפטר ב-9.10.1973
(3) נפל במסגרת חטיבה 14, גדוד 184
(4) נפצע ב-7.10.1973 במסגרת חטיבה 14, גדוד 196. נפטר ב-19.10.1973
(5) נפצע ב-15.10.1973 במסגרת חטיבה 14, גדוד 184. נפטר ב-19.10.1973
(6) קיימת השערה כי נפל ב-7.10.1973 מזרחית לצומת “טליסמן” – “לכסיקון”, אבל אין הוכחה לכך
(7) נפצע ב-7.10.1973 במסגרת חטיבה 14, גדוד 196. נפטר ב-11.11.1973

הצבי ישראל על במותיך חלל