שם המחבר

שם הספר

הוצאה

שנה

ספרים בעברית

אביטל-אפשטיין, גדעון ד”ר 1973 – הקרב על הזיכרון הוצאת שוקן

2013

אבן, יעקב (ג’קי) ומעוז, שמחה

בנקודת הכובד – מצביאות בחזית התעלה במלחמת יום הכיפורים [לקריאת ביקורת על הספר מאת עפר דרורי הקש כאן] [לקריאת ביקורת על הספר מאת גרשון הכהן הקש כאן]

מודן/מערכות

2012

אדן, אברהם (“ברן”)

על שתי גדות הסואץ

הוצאת עידנים

1979

אוחיון, ברטי

נשארנו שם [לעיון בכריכת הספר הקש כאן]

כנרת, זמורה-ביתן – מוציאים לאור

2008

אורן, אלחנן ד”ר תולדות מלחמת יום הכיפורים מטכ”ל/אמ”ץ-תוה”ד – מחלקת היסטוריה (מסווג “בלמ”ס”)

2004

אורן, אלחנן ד”ר תולדות מלחמת יום הכיפורים מטכ”ל/אמ”ץ-תוה”ד – מחלקת היסטוריה

2013

אזוב, עמירם ד”ר בלימה – המגננה בפיקוד הדרום במלחמת יום הכיפורים – 6-7.10.1973 – כרך א’ מטכ”ל/אמ”ץ-תוה”ד – מחלקת היסטוריה (מסווג “שמור”)

2000

אזוב, עמירם ד”ר בלימה – המגננה בפיקוד הדרום במלחמת יום הכיפורים – 6-7.10.1973 – כרך ב’ מטכ”ל/אמ”ץ-תוה”ד – מחלקת היסטוריה (מסווג “שמור”)

2000

אזוב, עמירם ד”ר מגננה – חזית הדרום בין 9 ל- 14 באוקטובר 1973 מטכ”ל/אמ”ץ-תוה”ד – מחלקת היסטוריה (מסווג “סודי”)

2005

אזוב, עמירם ד”ר צליחה – 60 שעות באוקטובר 1973

כנרת, זמורה-ביתן, דביר - מוציאים לאור בע”מ

2011

אלגמסי, מרשל עבד אל-ע’ני זיכרונות אלגמסי מלחמת אוקטובר 1973 הוצאה פנימית צה”לית

1994

אלסאדאת, אנוור סיפור חיי הוצאת עידנים/ידיעות אחרונות

1978

אלשאזלי, פריק סעד אל-דין חציית התעלה מערכות/משרד הביטחון

1987

אשר, דני ד”ר לשבור את הקונספציה צה”ל – הוצאת מערכות/משרד הביטחון – ההוצאה לאור

2003

בלום, גדי וחפץ, ניר הרועה – סיפור חייו של אריאל שרון ידיעות אחרונות – ספרי חמד

2005

בן-ארי קפוסטה, מיכה לא כל כדור הורג כנרת, זמורה-ביתן

2006

בראון, אריה משה דיין במלחמת יום הכיפורים הוצאת עידנים/ידיעות אחרונות

1992

בר אילן, רמי שלום לאהבה [לסקירה על הספר הקש כאן] [לקריאת ביקורת על הספר מאת עופר דרורי הקש כאן] ענת בר אילן

2012

ברגמן, רונן ומלצר, גיל מלחמת יום כיפור – זמן אמת ידיעות אחרונות – ספרי חמד

2003

ברטוב, חנוך דדו – 48 שנה ועוד 20 יום דביר – הוצאה לאור

2002

גבעתי, משה בדרך המדבר והאש – תולדות גדוד 9 מערכות/ משרד הבטחון – ההוצאה לאור

1994

גולן, אביעזר אלברט האגודה להנצחת זכרו של האלוף אלברט (אברהם) מנדלר ז”ל

1977

גולן, חגי ושי שאול (עורכים) מלחמה היום – חקרי מלחמת יום הכיפורים צה”ל – הוצאת מערכות/צה”ל המחלקה להיסטוריה משרד הביטחון – ההוצאה לאור

2003

גולן, מתי השיחות הסודיות של הנרי קיסינג’ר הוצאת שוקן

1976

גולן, שמעון ד”ר מלחמה ביום הכיפורים – קבלת ההחלטות בפיקוד העליון במלחמת יום הכיפורים מודן הוצאה לאור-צה”ל-הוצאת מערכות 2013
גורדון, שמואל 30 שעות באוקטובר – החלטות גורליות: חיל-האוויר בתחילת מלחמת יום כיפור ספרית מעריב

2008

גיא, כרמית בר-לב עם עובד

1998

גמסי, עבד אל-ע’ני ראה אלגמסי לעיל
דיין, משה אבני דרך – אוטוביוגרפיה הוצאת עידנים בשיתוף עם הוצאת דביר

1976

דינשטיין יורם פרופ’ וזהר, אברהם (עורכים) 40 שנה אחרי – מבט לאחור של חוקרים על כשלים והישגים במלחמת יום הכיפורים [לעיון בכריכות הספר הקש כאן] המכון לחקר מלחמות ישראל והוצאה לאור בינלאומית Cotento De Semrik 2013
דן, אורי ראש גשר א.ל. הוצאה מיוחדת

1975

דקל-דליצקי, אליהו מודיעין תלוש מהקרקע – הצלחה וכשלון בעבודת המודיעין הגיאוגרפי אלי דקל ספרים

2010

דרורי, עפר המלחמה שנשכחה המחבר

2005

דרורי, עפר פלוגה י’ בסופה [לעיון בכריכת הספר הקש כאן] [לקריאת ביקורת על הספר מאת בעז זלמנוביץ ועוזי בן-שלום הקש כאן] [לקריאת ביקורות נוספות באתר פלוגה י' הקש כאן]  המחבר

2005

הבר, איתן היום תפרוץ מלחמה – זכרונותיו של תת-אלוף ישראל ליאור, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה גולדה מאיר הוצאת עידנים/ספרי ידיעות אחרונות

1987

הבר, איתן ושיף, זאב לקסיקון לבטחון ישראל זמורה, ביתן, מודן – הוצאה לאור

1976

הבר, איתן ושיף, זאב לקסיקון מלחמת יום הכיפורים זמורה ביתן/ דביר הוצאה לאור

2003

הבר, איתן, שיף, זאב ואשר דני המלחמה ידיעות אחרונות – כנרת, זמורה-ביתן, דביר 2013
הרצוג, חיים מלחמת יום הדין ידיעות אחרונות

?197

הרצוג, חיים מלחמת יום הדין (מהדורה מחודשת) ידיעות אחרונות

1994

ולד, עמנואל קללת הכלים השבורים – דמדומי העוצמה הצבאית והמדינית הישראלית (1967 – 1982) הוצאת שוקן

1987

וקסלר, ישי וטל, יהודה גדוד טנקים 198 במלחמת יום הכיפורים משרד הביטחון – ההוצאה לאור  2002
זיו, חני שרב ידיעות אחרונות – ספרי חמד

1990

זיו, חני וגלבר, יואב בני קשת משרד הביטחון – ההוצאה לאור

1998

זמיר צבי ומס אפרת בעיניים פקוחות כנרת, זמורה-ביתן, דביר – מוציאים לאור בע”מ 2011
חמאד, ג’מאל המערכה המלחמתית בחזית המצרית [לעיון בפרקים מתורגמים ע"י אל"ם (מיל') פסח מלובני הקש כאן] דאר אלשרוק

2002

חפץ, ניר ובלום, גדי הרועה – סיפור חייו של אריאל שרון ידיעות אחרונות – ספרי חמד

2005

טל, ישראל בטחון ישראל – מעטים מול רבים דביר

1996

כפיר, אילן אחי גיבורי התעלה ידיעות אחרונות – ספרי חמד

2003

כפיר, אילן החווה הסינית – קרב השריון הגדול בסיני שהכריע את מלחמת יום כיפור [לעיון בפרק מתוך הספר הקש כאן] [לקריאת ביקורת על הספר מאת רמי מתן הקש כאן] [לקריאת ביקורת על הספר מאת עפר דרורי הקש כאן]  ספרית מעריב

2012

לורד, אמנון הדור האבוד – סיפורה של מלחמת יום הכיפורים ידיעות אחרונות – ספרי חמד

2013

ליטביץ, יאיר צ-817831 בחזית הדרום במלחמת יום הכיפורים [לעיון בפרקים מתוך הספר הקש כאן] [לקריאת ביקורת על הספר מאת ד"ר ישראל בן דור הקש כאן] אפי מלצר בע”מ מחקר והוצאה לאור

2011

לניר, צבי ההפתעה הבסיסית – מודיעין במשבר המרכז למחקרים אסטרטגיים – אוניברסיטת תל אביב – הוצאת הקיבוץ המאוחד

1983

מאיר, גולדה חיי ספרית מעריב

1975

מיכלסון, אהוד אבירי לב – גדוד 184 משרד הביטחון – ההוצאה לאור

2003

מילשטיין, אורי הצליחה שלא היתה – מלחמת יום-הכיפורים, מערך הצליחה, קו הדם הוצאת ירון גולן

1992

מעוז, משה אסד – הספינקס של דמשק – ביוגרפיה פוליטית דביר

1988

ניר, נתן (“נתק’ה”) נתק’ה – הקצין הפצוע שחזר לשדה הקרב ידיעות אחרונות – ספרי חמד

2010

נריה, יובל אש זמורה ביתן הוצאה לאור

1989

סאדאת, אנוור ראה אלסאדאת לעיל
סגל, מעוזיה עדויות מגובה החול – קרב הצנחנים בחווה הסינית מודן הוצאה לאור

2007

סינור דן, זינגר שאול. מאנגלית: יהודה בן מוחה מדינת הסטארט-אפ : מנוע הצמיחה הכלכלי של ישראל [לעיון בפרק מתוך הספר הקש כאן] מטר הוצאה לאור/ כנרת, זמורה-ביתן, דביר מוציאים לאור

2011

סקל, עמנואל הסדיר יבלום? [לקריאת ראיון שנערך עם עמנואל סקל לאחר הוצאת הספר הקש כאן] [לקריאת ביקורת על הספר מאת עודד מגידו הקש כאן] [לקריאת ביקורת על הספר מאת עפר דרורי הקש כאן] ספרית מעריב

2011

פלד, בני ימים של חשבון מודן

2004

קדר, בנימין זאב אוקטובר 1973 – סיפורו של גדוד מחץ הוצאת תמוז

1975

קהלני, אביגדור אני נשבע לך משרד הביטחון – ההוצאה לאור/כתר/גלי צה”ל

2004

קיפניס, יגאל 1973, הדרך למלחמה [לקריאת ביקורת על הספר מאת אורי בר-יוסף הקש כאן] [לקריאת תגובה לביקורת מאת המחבר הקש כאן] כנרת, זמורה-ביתן, דביר – מוציאים לאור בע”מ

2012

רשף, אמנון לא נחדל! חטיבה 14 במלחמת יום הכיפורים [לקריאת ביקורת על הספר מאת דני אשר (בעברית ובאנגלית) הקש כאן] [לקריאת ביקורת על הספר מאת עפר דרורי - הקש כאן] כנרת, זמורה דביר – מוציאים לאור בע”מ 2013
רשף, אמנון לא נחדל! חטיבה 14 במלחמת יום הכיפורים – מהדורה מורחבת [לקריאת ביקורת על הספר מאת דני אשר (בעברית ובאנגלית) הקש כאן] כנרת, זמורה דביר – מוציאים לאור בע”מ 2013
שאזלי, סעד אלדין ראה אלשאזלי לעיל
שמיר, שמעון מצרים בהנהגת סאדאת – הביקוש אחר אוריינטציה חדשה דביר

1978

שמשי, אלישיב ולא אשוב עד כלותם – על מפקדי פלוגות בשדה הקרב צה”ל – הוצאת מערכות/משרד הביטחון – ההוצאה לאור

2005

שמשי, אלישיב אליהם נשואות העיניים – על מפקדי חטיבות בשדה הקרב משרד הביטחון – ההוצאה לאור

2006

שמשי, אלישיב בכוחם להכריע – על מפקדי האוגדות בשדה הקרב משרד הביטחון – ההוצאה לאור

2007

שרון, גלעד שרון – חייו של מנהיג מטר

2011

רשף, אמנון (עורך) דו”ח חטיבה 14 [לעיון בדו"ח הקש כאן] צה”ל/ חטיבה 14

1975

דו”ח (תחקירי מפקדים) חטיבה 14 מלחמת יום הכיפורים, אוקטובר 1973 – חטיבה 14 [לעיון בדו"ח הקש כאן] צה”ל/ חטיבה 14

1975

דו”ח ועדת אגרנט – דו”ח ועדת החקירה – מלחמת יום הכיפורים – שלושה כרכים [לעיון בחלק מעדויות ועדת אגרנט הקש כאן] מדינת ישראל

1974-5

מפקדי הגדוד והמשפחות שכולות דרך האש – גדוד 52 במלחמת יום הכיפורים [לעיון בספר הקש כאן] הוצאה פנימית

 1975

ספר הזכרון לחללי גדוד 9 חברים ובני משפחות

ספרים באנגלית

Allen, Peter

The Yom Kippur War

Charles Scribner’s Sons

1982

Asher, Dani

The Egyptian Strategy for the Yom Kippur War: An Analysis

MacFarland Co. Inc. Pub.

2009

Blum, Howard

The Eve of Destruction

HarperCollins Publishers

2003

Eshel, David

Bravery in Battle

Brockhampton Press

1999

Heikal, Mohamed

The Road to Ramadan

Times Newspapers

1975

Herzog, Chaim (Major General)

The War of Atonement, October 1973

Little, Brown & Company, Boston, Toronto

1975

Herzog, Chaim (Major General)

The War of Atonement, October 1973

Greenhill Books, London

1998

Herzog, Chaim

The Arab-Israeli Wars

Vintage Books, New York

1982

Meital, Yoram

Egypt’s Struggle for Peace – Continuity and Change, 1967 – 1977

Universty Press of Florida

1997

Pollack, Kenneth, M.

Arabs at War – Military Effectiveness, 1948 – 1991

Universty of Nebraska Press

2004

Rabinovich, Abraham

The Yom Kippur War

Schocken Books, New York

2004

Sharon, Ariel and Chanoff David

Warrior – The Autobiography of Ariel Sharon

Simon & Schuster Inc.

1989

Senor, Dan and Singer Saul

Start-up Nation: The Story of Israel’s Economic Miracle

Twelve Hachette Book Group, New York, Boston

2009

ספרים בערבית

חמאד, ג’מאל המערכה המלחמתית בחזית המצרית [לעיון בפרקים מתורגמים ע"י אל"ם (מיל') פסח מלובני הקש כאן] דאר אלשרוק, קהיר

2002

ספרים בצרפתית

Razoux, Pierre

La Guerre du Kippour D’Octobre 1973

Economica, Paris

1999