בציר שיק, ובצומת טרטור לכסיקון על יד האגם המר
נמחק גדוד סיור 87 והחל בנדודיו במדבר
נשכח מלבבות פקידי צה”ל ומלב הרוגי מפקדיו
ונמחק מדפי ההיסטוריה כשזכרו רק בקומץ שרידיו

ושלושים שנה במדבר הוא ידע מורדות שעליו
עד שקמו שרידיו מתרדמת והפיחו האש בכנפיו
וחזרו להאיר דפי ההיסטוריה מבט אנשיו משתנה
מהגדוד שהיה ונשכח לזה שהוביל לצליחה והמפנה