סיפור חילוצו של יפתח יעקב בליל 15-16 אוקטובר 1973

הסרטון הוצג בארוע ממלכתי בבנייני האומה בירושלים במלאות 40 שנה למלחמת יום כיפור
ובהשתתפות נשיא המדינה וראש הממשלה.