דף קרבי מספר 1 – 14.10.1973

בחטיבה נמצאים עתה מאות חיילים שזה מקרוב באו, תגברו את שורות לוחמי החטיבה והספיקו כבר להילחם תחת דגל החטיבה. החטיבה ספגה ובלמה את התקפתו הנמרצת של האויב המצרי ועמדה במשימתה בהצלחה, תוך גילויי גבורה. התממשה הסיסמה ‘מעטים מול רבים’ ומי שלא חזה בפעולה לא יוכלה להבינה…

דף קרבי מספר 1

דף קרבי מספר 2 – 20.10.1973

אנו עומדים בעיצומה של מלחמה אשר דורנו לא ידע כמוה. מלחמה מרה נכפתה עלינו והאויב העומד מולנו אינו מבקש את מדבריות סיני, הוא מבקש את נפשה של מדינת ישראל…

דף קרבי מספר 2

דף קרבי מספר 3 – 29.10.1973

שראל הסכימה להפסקת אש, שעה שכוחות צה”ל היו נתונים בעיצומה של מתקפה מוחצת על כוחות האויב המצרי. הענות זו היא עדות לרצוננו הכן בשלום ולתקוותנו שהפסקת האש תוליך להסדר של קבע…

דף קרבי מספר 3