טבלת חללים

FireShot #363 - 'טבלת חללים חטיבה 14 מלחמת יום כיפור'

טבלת פצועים

FireShot #364 - 'טבלת פצועים חטיבתית מלחמת יום כיפור'