lkf

  • הרשימה מתבססת על דו”ח החטיבה (“הספר הירוק”) ועודכנה תוך תיאום עם מפקדי הגדוד.
  • הרשימה מסודרת על פי תאריכי נפילה, דרגות ותפקידים בדומה למבנה הרשימה בספר.
  • לצפייה ברשימת חללי הגדוד על פי שמות משפחה יש להקיש כאן.
  • ניתן להגיע לדפי החללים על ידי הקשה על שמם
מ.א. דרגה שם הנופל תפקיד מקום נפילה הערות
6.10.1973
2066668 סרן הקמן, אורי מ”פ טנקים קילומטר מזרחית ל”לחצנית” *1
2079376 סרן צוובנר, יהונתן (יונתי) מ”פ טנקים 500 מ’ מזרחית מ”מפרקת” *1
2119993 סרן אלתגר, מירון סמ”פ טנקים נפגע בין “דרורה” ל”לחצנית”. מקום קבורתו לא נודע *1
2119852 סגן דשא, גלעד סמ”פ חרמ”ש קנטרה *1
2125007 סגן יונתן, ליאור מ”מ טנקים קנטרה *1
2118444 סגן פרגמנט, משה מ”מ טנקים ליד “מפרקת” *1
2145445 סגן רוט, יצחק מ”מ טנקים ליד “אורקל” *1
2126295 סגן שפרינגר, שמעון מ”מ טנקים ליד “אורקל” *1
2127217 סגן וייצנר, אהרון (רוני) מ”מ חרמ”ש באזור “קנטרה” *1
2128458 סגן מלינצקי, אריה מ”מ חרמ”ש פאתי קנטרה המזרחיים *1
2158936 סגן בן-מנחם, אנדרי מפקד טנק קנטרה *1
2123559 רס”ל נדם, נסים מפקד טנק ליד “מפרקת” *1
2133229 סמ”ר קלר, יעקב (ינקו) מפקד טנק נפגע בין “דרורה” ל”לחצנית”. מקום קבורתו לא נודע *1
2128029 סמ”ר רוזנברג, נחום (חומי) מפקד טנק בין “דרורה” ל”לחצנית” *1
2133139 סמל שפירא, נטע מ”כ חרמ”ש קנטרה *1
2138774 סמל ששון, הרצל מ”כ חרמ”ש פאתי קנטרה המזרחיים *1
2170318 רב”ט איואן, שמואל טען-קשר טנק ליד “לחצנית” *1
2134989 סמל אלקסלסי, מיכאל (מישל) טען-קשר טנק ליד “מפרקת” *1
2169736 רב”ט בכר, שלמה (מוני) טען-קשר טנק בין “דרורה” ל”לחצנית” *1
2169773 רב”ט גילת, דן (דני) טען-קשר טנק נפגע בין “דרורה” ל”לחצנית”. מקום קבורתו לא נודע *1
2170282 טוראי סבח, אורי טען-קשר טנק קנטרה *1
2159525 רב”ט סעיד, ראובן (ישראל) טען-קשר טנק ליד “מפרקת” *1
2133683 סמל קוטאי, יוחנן טען-קשר טנק ליד “מפרקת” *1
2157646 רב”ט אזולאי, אברהם תותחן טנק ליד “מפרקת” *1
2169362 רב”ט בן-יוסף, יצחק (שטוסל) תותחן טנק ליד “דרורה” *1
2181337 רב”ט הלפמן, סידני תותחן טנק “חצב” *1
2169880 רב”ט חדד, דוד תותחן טנק ליד “כתובה” *1
2157217 רב”ט ערקי, חיים תותחן טנק ליד “מפרקת” *1
2170081 רב”ט צרום, גדעון תותחן טנק ליד “לחצנית” *1
2169971 רב”ט אהרון, יהושע נהג טנק ליד “דרורה” *1
2172004 רב”ט אקריש, מאיר נהג טנק קילומטר מזרחית ל”לחצנית” *1
2133389 סמל כהן, חנניה נהג טנק קנטרה *1
2169704 רב”ט מוצפי, חיים נהג טנק נפגע בין “דרורה” ל”לחצנית”. מקום קבורתו לא נודע *1
2170214 רב”ט פוקס, משה נהג טנק קנטרה *1
2172645 רב”ט צביון, אבא (אבי) נהג טנק ליד “כתובה” *1
2178343 רב”ט אדר, יאיר-נתן לוחם חרמ”ש פאתי קנטרה המזרחיים *1
2175837 רב”ט בארגיג, ג’ורג’-הרצל לוחם חרמ”ש פאתי קנטרה המזרחיים *1
2179089 רב”ט ידעיה, אתי לוחם חרמ”ש פאתי קנטרה המזרחיים *1
2176389 רב”ט ירד, יהודה שאול לוחם חרמ”ש קנטרה *1
2177795 רב”ט כהן, אלי לוחם חרמ”ש פאתי קנטרה המזרחיים *1
2121394 סמל לוי, שמעון לוחם חרמ”ש פאתי קנטרה המזרחיים *1
2177520 רב”ט מלכה, יהודה לוחם חרמ”ש פאתי קנטרה המזרחיים *1
2171479 רב”ט נפתלי, נחום לוחם חרמ”ש באזור “קנטרה” *1
2154147 רב”ט סופר, הרצל לוחם חרמ”ש קנטרה *1
2178327 רב”ט ערגי, אהרון לוחם חרמ”ש קנטרה *1
2175848 רב”ט שיטרית, יצחק לוחם חרמ”ש קנטרה *1
2160126 רב”ט אהרן, ויצמן מחסנאי “חצב” *1
2173614 רב”ט בסלי, אריה נהג רכב “חצב” *1
7.10.1973
2138178 סמ”ר מולדובן, משה-אפרים (אנדרי) מפקד טנק דרומית ל”אורקל” *1
2170432 סמל צימר, צבי (צביקה) תותחן טנק/
מפקד טנק
ליד “אורקל” *1
2169942 רב”ט כהן , אמנון תותחן טנק ליד “אורקל” *1
8.10.1973
2059525 סרן דביר, נועם מ”פ טנקים “חמוטל” *2
2120002 סרן אופיר, יורם (יורק’ה) קמב”ץ גדודי “חמוטל” *2
2139615 סגן פיין, מרדכי (מוטי) מ”מ טנקים “חמוטל” *2
2145487 סגן רטר, מרדכי (מוטי) מ”מ טנקים “חמוטל” *2
2138713 סג”מ ערמן, שלמה מפקד טנק/
מ”מ טנקים
ליד תעוז “יורם” *1
2151918 סמ”ר טחן, דוד-חיים מפקד טנק ליד קנטרה *1
2168180 רב”ט גולדברג, רמי נהג טנק ליד תעוז “יורם” *1
11.10.1973
2056744 סרן רן (ויצמן), אליהו מ”מ טנקים תעוז “הברגה” *3
18.10.1973
2144041 סמ”ר גורס, ארנון מפקד טנק איזור “דורסואר” *3
2135010 סמ”ר סלם, מנחם תותחן טנק איזור “דורסואר” *3
10.11.1973
2177331 רב”ט שפכט, אליעזר (זליג) לוחם חרמ”ש קנטרה *4

6565

*1- נפל במסגרת חטיבה 275, גדוד 9  
*2- נפל במסגרת חטיבה 460, גדוד 198 
*3- נפל במסגרת חטיבה 460, גדוד 196
*4- נפצע ב- 6.10.73. במסגרת חטיבה מרחבית 275, גדוד 9; נפטר ב- 10.11.73