עצרת לוחמי גדוד 9 ומשפחות הלוחמים לציון 40 שנה למלחמת יום הכיפורים.
יד לשיריון, לטרון, 20.10.2013.