בשעות אחר-הצהריים של ה-5 באוקטובר 1973, ערב פרוץ המלחמה, לכדו לכדו לוחמי פל’ חרמ”ש י’/184 של חטיבה 14, שני קציני מודיעין מצרים. אלה חצו בלילה את התעלה בסירה וחדרו לשטח הישראלי כשברשותם שני מכשירי קשר. השניים הועברו לידיו של שלה, חוקר שב”כ, לצורך חקירה. הם סיפרו כי הוטל עליהם לחדור לסיני, לצפות ולדווח באלחוט על על תנועת כוחות צה”ל באזור. הם חזרו וציינו כי אין להם ספק שהמלחמה תפרוץ למחרת בשעה 1400…

מאת: איתן גלזר – איש קהילת המודיעין לשעבר. פורסם בבטאון מבט מל”מ – גיליון 67 – נובמבר 2013

מתוך דו”ח חטיבה 14 – עמ’ 2: בתאריך 5 באוקטובר עם שחר, איתר סיור הגשוש חדירה בצפון הגיזרה המרכזית. החל מרדף רציני שבסיומו, בשעה 1510, נתפסה חוליית מודיעין מצרית באיזור סגול 151. החוליה הועברה למפקדת האוגדה ברפידים ומשם הוטסה צפונה בשעות הערב

 

FireShot 19062014 - 142238 - 447

 

FireShot 19062014 - 141034 - 45846