אלוף (מיל’) עמנואל סקל, מג”ד 52 במלחמת יום-הכיפורים, מספר על היממה הראשונה של המלחמה.
מתוך תוכנית הטלוויזיה “יום הכיפורים ההוא” – הטלויזיה החינוכית – אוקטובר 2013