האם מפה אחת שלא נלקחה ברצינות עשויה הייתה לשנות את פני מלחמת יום הכיפורים?

סיפורו של רס”ן (מיל’) יקותיאל (קותי) יוסף, קצין פיענוח במפקדת אוגדה 143
פורסם בבטאון מבט מל”מ – גיליון 67 – נובמבר 2013

 

6565655285-2