מחט ד_00015

מג”ד 79 – סא”ל עמרם מצנע “מתדלק” לקראת הקרב הבא
צילום: אלי חן.

מחט ד_00014

15.10.73 אחה”צ – תנועת הכוחות לעבר שטח היערכות לקראת קרב הצליחה – מבצע “אבירי לב”

מחט ד_00013

15.10.73 אחה”צ – תנועת הכוחות לעבר שטח היערכות לקראת קרב הצליחה – מבצע “אבירי לב”

מחט ד_00012

15.10.73 אחה”צ – תנועת הכוחות לעבר שטח היערכות לקראת קרב הצליחה – מבצע “אבירי לב”

מחט ד_00011

אריאל שרון – מפקד אוגדה 143 עם אמנון רשף – מפקד חטיבה 14 בסיני [צילום: אלי חן]

מחט ד_00010

15.10.73 – הצגת תוכניות ע”י ה-מח”ט למפקד האוגדה למבצע “אבירי לב”
מימין לשמאל: מפקד האוגדה-אריק שרון; מח”ט-אמנון רשף; ק. אג”ם חט`-אהוד סוקול [צילום: אלי חן]

מחט ד_00009

15.10.73 – הצגת תוכניות ע”י ה-מח”ט למפקד האוגדה למבצע “אבירי לב”

מחט ד_00002

15.10.73 – הצגת תוכניות ע”י ה-מח”ט למפקד האוגדה למבצע “אבירי לב”
מימין לשמאל: מפקד האוגדה-אריק שרון; מח”ט-אמנון רשף (מוסתר חלקית). צילום: אלי חן

מחט ד_00003

15.10.73 אחה”צ – תנועת הכוחות לעבר שטח היערכות לקראת קרב הצליחה – מבצע “אבירי לב”

מחט ד_00004

15.10.73 אחה”צ – תנועת הכוחות לעבר שטח היערכות לקראת קרב הצליחה – מבצע “אבירי לב”

מחט ד_00005

15.10.73 אחה”צ – תנועת הכוחות לעבר שטח היערכות לקראת קרב הצליחה – מבצע “אבירי לב”

מחט ד_00006

15.10.73 אחה”צ – תנועת הכוחות לעבר שטח היערכות לקראת קרב הצליחה – מבצע “אבירי לב”
צוות מפקד הסיוע החטיבתי

מחט ד_00007

15.10.73 לפנות ערב – ריכוז הכוחות בשטח היערכות לקראת קרב הצליחה – מבצע “אבירי לב”

מחט ד_00008

15.10.73 ערב – תדריך מח”ט לגדוד סיור 87 רבע שעה לפני היציאה לקרב הצליחה

מחט ד_00001

14.10.73 – טנק ה-מח”ט לאחר קרב ה-שב”ש