מ.א. 2139615

על גילוי דבקות במשימה, רצון ללחימה ואומץ-לב.

תיאור המעשה:
במלחמת יום הכפורים לאחר שכל טנקי הפלוגה יצאו מכלל פעולה, התארגנו, ביום 6 אוק’ 1973, קבוצת קצינים כצוות טנק היחידי שנשאר במצב תקין. הקבוצה כללה את מפקד הפלוגה – סרן נועם דביר ז”ל, סגן מפקד מפקד הפלוגה – סגן יובל נריה, מפקד מחלקה – סגן מרדכי רטר ז”ל ומפקד מחלקה נוסף – סגן מרדכי פיין ז”ל. מאוחר יותר הצטרף לצוות זה סרן יורם אופיר ז”ל, שהיה קצין המבצעים בגדוד. ביום ב’ 8 אוק’ 1973 עבר סגן יובל נריה מטנק זה לפקד על טנק אחר, “טנק הקצינים” השתתף בקרבות יום ה-8 אוק’ 1973 ליד גשר פירדן ומאוחר יותר באותו יום, בהתקפה על “מכשיר” ו”חמוטל”, שם נפגע הטנק תוך כדי הסתערות וכל צוותו נהרג. במעשים אלה גילו הקצינים דבקות במשימה, רצון ללחימה ואומץ-לב.

על מעשה זה הוענק לו : צל”ש הרמטכ”ל

 

תשרי תשל”ו ספטמבר 1975,
מרדכי גור,
רב אלוף,
ראש המטה הכללי