מ.א. 969487  

תיאור המעשה:
בכל משך הלחימה ניהל רס”ן ששון אליהו ז”ל קרבות עם האויב ושימש דוגמה אישית ומופת לכל הסובבים אותו, במילוי המשימות הרבות שנטל על עצמו. ב-18 באוקטובר 1973 הוביל את פלוגתו בהסתערות על “החווה הסינית” כשהוא נע עם הטנק שלו בראש הכח המסתער, בשטח מכוסה אש טנקים וארטילריה. בקור-רוחו ובדבקותו במשימה, סחף אחריו את כל אנשי הפלוגה. בקרב זה נפגע ונפל, כשהוא מגלה אומץ-לב ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז

 

אייר תשל”ה מאי 1975,
מרדכי גור,
רב אלוף,
ראש המטה הכללי