שבצ”ק פלוגה ח’ גדוד 184 ליום 15.10.1973, הינו מסמך אותנטי מחודש נובמבר 1973. השבצ”ק שוחזר מיד לאחר המלחמה, ע”י חוקרים מטעם היח’ לאיתור נעדרים בהתאם לעדויות שנאספו מלוחמי הפלוגה ששרדו את הקרבות וכן עפ”י מסמכים אחרים שנמצאו ברשותם.

 

שבצ"ק פלוגה ח' גדוד 184 - 15/10/1973

שבצ”ק פלוגה ח’ גדוד 184 – 15/10/1973 » להגדלה: לחצו על התמונה

מצ”ב נתוני השבצ”ק כפי שמופיעים במסמך במקור:

 
מט"ק
תותחן
טען-קשר
נהג
צ
ג (מ"פ)רס"ן כספי בלטיטה רמירוזנר בנישריקר מנשה
ד (סמ"פ)אלפסי שלמהשולבה עופר סיסם דוד אטיאס שלמה
1אבן-טוב אמירמכבי מוצריחיימוביץ חייםאוצפ משה
חוטר-ישי וויספיש עזריאליערי רוניאזרן מוריס
3סוויסה משה אגדס עובדיה גפן יהודה זילברשיין יואל 817453
אפשטיין יואל וטנברג דוד פיגלרצ'יק מרדכי ברש אריה