ראיון טלויזיה עם מאיר ויזל, מפקד מעוז “פורקן”, ולוחמים נוספים, מספר שעות לאחר החילוץ.
הראיון צולם ע”י הטלויזיה הישראלית בטסה, שעות הצהריים, לשם הגיעו לוחמי המעוז לאחר החילוץ.