תחקיר זה בוצע, כנראה, מיד לאחר מלחמת יום הכיפורים והוקלט על-ידי מי ששירת כקשר מעוז “פורקן” – אבי יפה. אינני זוכר את עצם ביצוע התחקיר, נסיבות התרחשותו, מועד ביצועו, מי היה המתחקר וכדומה. לא ידעתי על עצם המצאות ההקלטה עד הימים האחרונים ואני מכיר תודה והערכה לאבי יפה, שהביא לידיעתי וזכרוני את עצם קיום התחקיר והעמיד לרשותנו את ההקלטה שברובה הינה באיכות מעולה (השיבושים הינם בהקלטה המקורית הנמצאת אצל אבי יפה ונגרמו במהלך השנים, חבל, אך יש לברך על הקיים). בתחקיר מספר טעויות עובדתיות המעידות שעדיין לא בוצע תחקיר חטיבתי פנימי (לדוגמא: מספר הלוחמים על-גבי הנגמ”שים, מספר הנעדרים וכד’). מאידך, התחקיר הציף בקרבי מספר זיכרונות (לדוגמא: השתתפות בקרב ה-ש.ב.ש. והשמדת טנק אויב) ואפילו סותר מספר זיכרונות אישיים, אם כי, לא מהותיים (לדוגמא: אינני זוכר שראיתי את הרקטה הירוקה שנורתה על-ידי מאירק’ה ויזל).

חשיבותו של התחקיר באוטנטיות שלו בקיומו בצמידות לאירוע.

למרות חלוף השנים, מספר אירועים עדיין עלומים ולא פתורים. מיהו אותו נגמ”ש מפויח? ועוד…