הקלטות אלה בוצעו על-ידי קשר מעוז “פורקן” – אבי יפה, תוך כדי המלחמה.
אבי הציב ציוד הקלטה בתוך בונקר הפיקוד של המעוז ומחוצה לו והקליט.
בהקלטות שומעים את רשת הקשר המבצעית של גדוד 184 – רשת “סינר”, את רשת הקשר המבצעית של גדוד 79 – רשת “עונג” ושיחות פנימיות בתוך המעוז.

מאחר ולרשות אבי עמדו רק 4 קלטות, הוא נאלץ להקליט אירועים חשובים על חשבון אירועים אחרים שהקליט קודם לכן ולפיכך לא רק שאין רצף בהקלטה, אלא, ייתכן מצב שהקלטה מאוחרת יותר, קודמת לזו שלפניה.
במהלך תמלול ההקלטות, נעזרנו בפיענוח ותמלול של רשתות הקשר שהיו בידינו מהקלטות אחרות ובמידת האפשר ציינו את עיתוי התרחשות האירוע.

הקלטות אלה, פרי יוזמתו הברוכה והפורייה של אבי יפה, שופכות אור על ההתרחשויות בימים הראשונים של המלחמה ותורמות להבנתן ממקור ראשון.