מ.א. 419204  

תיאור המעשה:
בליל 16 באוקטובר 1973 התנהל קרב מר בדרום “החווה הסינית”, על צומת הצירים “טרטור-לכסיקון”, ועל ציר “טרטור” כולו. כוח ה-זחל”מים אשר סמל נמרוד שרון ז”ל השתייך אליו, נקלע מול מתחם חטיבתי שניהל מלחמה עקשנית. 4 זחל”מים נפגעו במהלך הדקות הראשונות, והנפגעים היו רבים. סמל נמרוד שרון ז”ל היה נהג ב-זחל”ם הפיקוד, ובמהלך הקרב נסע בעצמו ב-זחל”ם אל תוך האש, אגב חירוף נפשו, וחילץ נפגעים. על מעשהו זה חזר כמה פעמים, ובקרב האחרון על “פוקסטרוט” נפגע ונהרג. במעשיו אלה גילה אומץ-לב עילאי, קור-רוח ואחוות-לוחמים.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז

 

אייר תשל”ה מאי 1975,
מרדכי גור,
רב אלוף,
ראש המטה הכללי