מ.א. 2121607 

תיאור המעשה:
בליל 7 באוקטובר 1973 שימש סמ”ר הרי ברוידה בתפקיד מט”ק בפלוגת-טנקים. בקרב שהתנהל באזור פירדאן נפצעו ה-מ”פ וה-מ”מ. סמ”ר הרי ברוידה נטל לידיו את הפקוד על שאר הפלוגה והמשיך בלחימה. בהמשך הקרב נפגע טנק נוסף, ו-סמ”ר הרי ברוידה חש לחלצו תחת אש, למרות שקיבל הוראה מפורשת מה-סמג”ד לאסוף רק את הצוות ולא לחלץ את הטנק. סמ”ר הרי ברוידה החליט לחלץ גם את הטנק שנפגע וירד בעצמו לחבר את הכבלים בין הטנקים – כל זה תחת אש, כאשר חיילים מצריים משוטטים בשטח. הוא הצליח לחלץ את הטנק שנפגע בגרירה תחת אש. לאחר-מכן חזר ללחימה במסגרת יחידה אחרת בשטח, ונלחם עד שנפצע ופונה ב-8 באוקטובר 1973. במעשיו אלה גילה אומץ-לב, תושיה ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור העוז

 

אייר תשל”ה מאי 1975,
מרדכי גור,
רב אלוף,
ראש המטה הכללי