מ.א. 484013     

תיאור המעשה:
בפרוץ מלחמת יום הכפורים פיקד סא”ל יום-טוב תמיר על גדוד שנלחם בגזרה הצפונית של תעלת-סואץ. הוא נלחם בעקשנות ובתעוזה ב-חי”ר המצרי הצולח, וכוחותיו ספגו אבדות כבדות מאוד, עד שלפנות-ערב נותרו רק ה-נגמ”ש שלו ו-2 טנקים תקינים. הוא הצטרף ליחידה אחרת ונווט אותה לעבר קו האש. על מעשהו זה חזר פעמיים, למרות תקיפות המצרים באזור. גדודו פורק והוא התנדב לשמש כקצין-אג”ם באותה יחידה (תפקיד נחות מדרגתו), בכל הקרבות שניהלה. בכל מעשיו גילה אומץ-לב, קור-רוח, תושייה ודבקות במשימה למופת.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת

 

אייר תשל”ה מאי 1975,
מרדכי גור,
רב אלוף,
ראש המטה הכללי