מ.א. 2119464    

תיאור המעשה:
ביום 7 באוקטובר 1973 החל סגן חגי תור ז”ל את המלחמה כ-מ”מ, ותוך שעות-מספר מונה לתפקיד מ”פ. בעת תקיפת המעוז מול איסמעליה, על-ידי כוחות-אויב גדולים, פגע בהם סגן חגי תור עם פלוגתו והדף את התקפתם. עם פציעתו של ה-מג”ד פיקד שעות-מספר על הגדוד בביטחון רב והמשיך בלחימה. עד ה-12 אוק’ 1973 מילא תפקיד מ”פ, כשהוא משמש דוגמה אישית לחייליו באומץ-לבו ובכושר-הלחימה שלו. סגן חגי תור ז”ל נפגע ונפל ב-12 אוק’ 1973, בקרבות עם שריון אויב. במעשיו גילה אומץ לב ומנהיגות למופת.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת

 

אייר תשל”ה מאי 1975,
מרדכי גור,
רב אלוף,
ראש המטה הכללי