מ.א. 2146306    

תיאור המעשה:
במלחמת יום הכפורים שימש סגן אורי רוזנשיין כ-מ”מ טנקים. בליל 15 אוק’ 1973 נפגעו מפקד הפלוגה וסגנו. סגן אורי רוזנשיין נטל לידו, ביזמתו, את הפיקוד על הפלוגה, למרות שהטנק שלו נפגע. ב-18 אוק’ 1973, בלחימה באזור “החווה הסינית”, נתקל הכוח של סגן אורי רוזנשיין במגנן-נ”ט. סגן אורי רוזנשיין הסתער עם הטנק שלו בראש הכוח והמשיך בהסתערות, גם לאחר שכל הטנקים נפגעו, עד שהטנק שלו נפגע והוא נפצע. במעשיו אלה גילה אומץ-לב וכושר מנהיגות למופת.

על מעשה זה הוענק לו : עיטור המופת

 

אייר תשל”ה מאי 1975,
מרדכי גור,
רב אלוף,
ראש המטה הכללי