מ.א. 2118518        

על גילוי אומץ-לב ודבקות במשימה.

תיאור המעשה:
עד יום ה-14 באוקטובר 1973 שימש סגן זאב מינדז’יגורסקי ז”ל כ-סמ”פ טנקים. בליל הפריצה של 15-16 אוק’ 1973 לגדה המערבית של התעלה, נפגע תותח הטנק שסגן זאב מינדז’יגורסקי ז”ל פיקד עליו. למרות זאת המשיך להילחם מהטנק, כשהוא מפעיל מקלעים. בגמר הקרב התנדב להיכנס שנית לשטח הלחימה, שהיה עדיין מוכה באש האויב, וחילץ פצועים שנשארו בשטח. ב-17 אוק’ 1973 עלה הטנק שלו על מוקש. על-אף האש הארטילרית, שניתכה על המקום ירד מהטנק לבדוק אפשרות חילוצו – ואז נפגע ונפל. במעשיו אלה גילה סגן זאב מינדז’יגורסקי ז”ל אומץ-לב ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו : צל”ש הרמטכ”ל

 

תשרי תשל”ו ספטמבר 1975,
מרדכי גור,
רב אלוף,
ראש המטה הכללי