מ.א. 2079376         

על גילוי אומץ-לב ואחוות לוחמים.

תיאור המעשה:
ביום 6 באוקטובר 1973 שימש סרן יהונתן צוובנר ז”ל כמפקד פלוגת טנקים. עם פרוץ המלחמה נע בראש פלוגתו לאזור מעוז “מפרקת”. בלחימה נפגע הטנק שלו והוא החליף טנק. כאשר שמע בקשר את הקריאות לעזרה של אנשי מעוז “מפרקת”, הודיע ל-מג”ד, שהוא נכנס למעוז בטנק שלו, לאחר שיתר הטנקים של פלוגתו נפגעו, כדי לחלץ את אנשי המעוז. בכניסה למעוז נפגע ונפל. במעשיו גילה סרן יהונתן צוובנר ז”ל אומץ-לב ואחוות לוחמים.

על מעשה זה הוענק לו : צל”ש הרמטכ”ל

 

תשרי תשל”ו ספטמבר 1975,
מרדכי גור,
רב אלוף,
ראש המטה הכללי