מ.א. 2145462        

על גילוי אומץ-לב ודבקות במשימה.

תיאור המעשה:
ביום 14 באוקטובר 1973 שימש סגן דגי מור ז”ל כ-מ”מ טנקים בגזרה המרכזית על תעלת-סואץ, כשהוא נמצא בעמדת-אש ומשמיד כוחות-אויב עודפים שפתחו בהתקפת-נגד. באותו יום סבל סגן דגי מור ז”ל מחום גבוה, אך המשיך בלחימה למרות חולשתו הגופנית. בקרב זה השמיד כ-10 טנקי אויב, עד שהטנק שלו נפגע. הוא חילץ את הטנק שנפגע ודאג לתיקונו. לאחר יום חזר לגדודו והשתתף בקרבות על “החווה הסינית”, ושם נפגע ונפל. במעשיו אלה גילה סגן דגי מור ז”ל אומץ-לב ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו : צל”ש הרמטכ”ל

 

תשרי תשל”ו ספטמבר 1975,
מרדכי גור,
רב אלוף,
ראש המטה הכללי