מ.א. 2171252       

על גילוי רוח התנדבות, אומץ לב ודבקות במשימה

תיאור המעשה:
במלחמת יום הכפורים התארגנו ארבעה צוערים כצוות טנק ולחמו בחזית סיני, וביניהם סג”ם ברוך ליסיצקי ז”ל. ארבעתם היו בעלי הכשרה כמפקדי טנקים ועל כן נהגו להתחלף בתפקידיהם בטנק וכך פיקד כל אחד מהם על חבריו חליפות. במשך כל ימי הלחימה השמידו טנקי אויב רבים. בליל 15-16 באוקטובר 1973 השתתף צוות טנק זה בקרבות “החווה הסינית”. במהלך קרב זה נפגע הטנק וכל אנשי צוותו נפגעו ונפלו. במעשיו אלה גילה סג”ם ברוך ליסיצקי ז”ל רוח התנדבות, אומץ לב ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו : צל”ש הרמטכ”ל

 

ניסן תשל”ו אפריל 1976,
מרדכי גור,
רב אלוף,
ראש המטה הכללי