מ.א. 334750    

על רוח התנדבות, אומץ לב, רצון עז ללחימה ודבקות במשימה

תיאור המעשה:
במלחמת יום הכפורים פיקד סא”ל בן-ציון כרמלי ז”ל על גדוד סיור בחזית סיני. סא”ל בן-ציון כרמלי ז”ל, שהיה נכה ממלחמת ששת הימים שאף בהתמדה עיקשת לפקד על כוחות לוחמים, למרות מגבלותיו הגופניות. ב-8 באוקטובר 1973 השתתף הגדוד בקרבות הבלימה באיזור “כישוף”. סא”ל בן-ציון כרמלי ז”ל פיקד על גדודו תחת הפגזות כבדות, גילה את כוונות האויב ותוך ניהול קרבות אש מנע השתלטות האויב על האיזור. כשהוברר כי האויב פנה לאיזור “מכשיר-חמדיה”, נע סא”ל בן-ציון כרמלי ז”ל עם הטנק שלו לעבר אותו איזור. תוך כדי תנועה ניהל קרבות והשמיד טנקי אויב. בקרב זה נפגע ונפל. סא”ל בן-ציון כרמלי ז”ל גילה במעשיו אלה רוח התנדבות, אומץ לב, רצון עז ללחימה ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו : צל”ש הרמטכ”ל

 

ניסן תשל”ו אפריל 1976,
מרדכי גור,
רב אלוף,
ראש המטה הכללי