מ.א. 2053658         

על גילוי אומץ לב, יזמה ודבקות במשימה

תיאור המעשה:
סרן דוד יואל כהן ז”ל שוחרר משירות פעיל לצורך נסיעה לחו”ל בשליחות המדינה, אף-על-פי-כן חזר לשירות ויצא לקרב בראש מחלקת-טנקים. בליל 15 אוק’ 1973 נע עם מחלקתו בראש הטור הפורץ, בציר “לכסיקון – טרטור” לעבר תעלת-סואץ. למרות המצב הקשה שנקלע אליו הכוח, פיקד עליו בקור-רוח ובתושיה, עד לנפילתו בקרב. במעשיו אלה גילה סרן דוד יואל כהן ז”ל אומץ-לב ודבקות במשימה.

על מעשה זה הוענק לו : צל”ש הרמטכ”ל

 

תשרי תשל”ו ספטמבר 1975,
מרדכי גור,
רב אלוף,
ראש המטה הכללי