קבוצת הפקודות החטיבתית למבצע “אבירי לב” ניתנה בחמ”ל החטיבה במחנה טסה בתאריך 15 אוקטובר בשעה 11:00.
כתב גלי צה”ל – עמוס אטינגר שהתלווה לחטיבה משך מרבית ימי הלחימה, הקליט את קבוצת הפקודות. מספר פעמים במהלך ההקלטה עצר עמוס אטינגר את ההקלטה (כנראה, מחשש שהקלטת לא תספיק לו).
בתמלול לא בוצעה כל עריכה. תוך כדי פיענות הקלטות, היו קטעים לא ברורים ו/או התבטאויות שחייבו את הערות והארות המערכת – הערות/הארות המערכת מסומנות בצבע סגול.

 הקדמה לקבוצת הפקודות מאת עמוס אטינגר

קבוצת פקודות חטיבתית מבצע “אבירי לב” – תאור כללי

קבוצת פקודות חטיבתית מבצע “אבירי לב” – סקירת מודיעין

קבוצת פקודות חטיבתית מבצע “אבירי לב” – התוכנית

קבוצת פקודות חטיבתית מבצע “אבירי לב” – תדריך, שאלות ותשובות

קבוצת הפקודות החטיבתית לעיון

להורדת הקובץ או לצפייה במסך מלא - לחצו כאן