תודה למוריס למאן על העברת החומר

תפילת הדרך ותפילה לפני יציאה לקרב

תפילת הדרך ותפילה לפני יציאה לקרב

צידה השני של תפילת הדרך

צידה השני של תפילת הדרך