איתן הבר משוחח עם מפקדי חטיבה 14 שלחמו בחווה הסינית, שודר בגלי צה”ל, 12/10/2005

חלק ראשון – 48 דק’

חלק שני – 37 דק’