23:00-23:29

(גדוד 410) של חטיבה 600 בתנועה לכיוון “מיסורי”. מפקד האוגדה (אריק שרון) מסביר את חשיבות הלחץ המיידי לכיוון “מיסורי”: “כאן 40, גדוד מאחת מעוצבות השריון של האויב יורד, כנראה, עכשיו מכיוון “מכשיר” או מכיוון “מיסורי”, לכיוון ציר “לכסיקון”, לכיוונו של 4. לכן חשוב ביותר להיכנס מיד ל”מיסורי”, וללחוץ עליהם בכל כוח ממזרח למערב.” מפקד האוגדה (אריק שרון) מורה למח”ט 247 (דני מט) לנוע במהירות ל”עכביש” 52. מח”ט 600 (טוביה רביב) מדווח למפקד האוגדה (אריק שרון) ש-2 (גדוד 410) “.. עולה על צפון
“מיסורי” … וימשיך עד ל”לכסיקון”. מפקד האוגדה (אריק שרון) מורה לסגן מפקד האוגדה (ג’קי אבן) להמשיך לנוע עם גשר הגלילים ודוברות הג’ילואה מעבר ל”עכביש” 55 ומיידע אותו כי ייתכן וישנו אויב רגלי מכיוון ציר “טרטור”.

23:30-23:49

חטיבה 247 הגיעה ל”עכביש” 50, בדרכה לכיוון צומת “עכביש” – “לכסיקון”. מפקד האוגדה (אריק שרון) מיידע את מח”ט 14 (אמנון רשף) בהגעתה הצפויה של חטיבה 247 ל”לקקן”. 2 (גדוד 409) מחטיבה 600 נע מ”סגול” 104 לכיוון צפון מערב, כרגע ללא התנגדות. סגן מפקד האוגדה (ג’קי אבן) מדווח למפקד האוגדה (אריק שרון) כי דוברות הג’ילואה שנעו בסמוך לגשר הגלילים נתקעו.

23:55-00:15

00:30-01:00

01:01-01:30

01:31-02:00


 תמלול הקלטות לפי שעות

תמלול – אלוף (מיל.) אמנון רשף; סגן (מיל.) יונתן דרורי.
הבהרות ועריכה – אלוף (מיל.) אמנון רשף.
הזנה לאתר – סגן (מיל.) יונתן דרורי.