נושא היערכות האויב באזור “החווה הסינית”, מהלכיו ופעולותיו, משך ימי הלחימה, העסיק את המפקדים והלוחמים בקרבות “החווה הסינית” וגם את חוקרי ההיסטוריה במהלך השנים.
כידוע, היה פער אדיר בין המידע שהיה מצוי בידי כוחותינו והחטיבה לבין היערכות האויב בפועל. סקירה זו מציגה ומנתחת את המידע שהיה ידוע לחטיבה 14 ולכוחות בשטח, באשר לאויב ב”חווה הסינית” במהלך המלחמה ואת מהלכי האויב בפועל.
בניתוח היערכות האויב, מהלכיו ופעולותיו ריכזתי את הנתונים שהיו ידועים לחטיבה בטרם הלחימה, את נתוני המודיעין שהצטברו תוך כדי הלחימה ואת המידע שהצטבר לאחר המלחמה, אם זה ממסמכי שלל או ממקורות מצריים כגון: ספרים, פירסומים וכתבות שנכתבו לאחר המלחמה ועד לאחרונה וערכתיהם באופן שיאפשר עיון מעמיק. לנוחיות המעיין, צורפו מספר תרשימים, בעברית, המבוססים על מפות, בשפה הערבית, מספרו של ההיסטוריון המצרי לואא’ (אלוף) ג’מאל חמאד. דפי הספר הרלוונטיים והמפות נמצאים באתר חטיבה 14 במרשתת (אינטרנט). לעיון – נא הקש כאן.

אם כי חטיבה 14 לחמה באזור “החווה הסינית” כבר עם פרוץ המלחמה – ב-6 באוקטובר 1973, אתייחס במחקר זה ללחימת החטיבה באזור “החווה הסינית” בין התאריכים 15 עד 18 באוקטובר.

כדי שתתקבל תמונה כוללת ומקיפה של פעילות האויב, החלטתי להרחיב את ניתוח היערכות האויב ומהלכיו גם מעבר לזירת הלחימה החטיבתית.

המחקר מתייחס, בעיקר, להיערכות האויב, מהלכיו ופעולותיו ביבשה. ההתייחסות לכוחותינו באה כדי לבאר את פעילות האויב ולבססה ולפיכך, לחימת כוחותינו מוצגת בצורה כללית ביותר.

לא מן הנמנע, כי בהתחלף המשטר במצרים, יפורסמו בשנים הבאות מחקרים מצריים שקופים ועובדתיים שיאירו עובדות נוספות (ואולי אף שונות מהתיאורים שהתפרסמו עד כה). אולם, כבר כיום, תמונת היערכות האויב, מהלכיו ופעולותיו במהלך הלחימה די ברורה.

להורדת הקובץ או לצפייה במסך מלא – לחצו כאן