כל התמונות צולמו ע”י אילן ווינר אלא אם  נכתב אחרת.
תודתנו לאילן על העברת התמונות.

רס"ן אימרי רון, סמג"ד סיור ונ"ט 582

רס”ן אימרי רון, סמג”ד סיור ונ”ט 582

רס"ן נתן שונרי

רס”ן נתן שונרי, מג”ד סיור ונ”ט 582

מימין לשמאל: יורם נהרי (ימו), מיכה קפוסטה (בן-ארי) ונמרוד שרון ז"ל

מימין לשמאל: יורם נהרי (ימו), מיכה קפוסטה (בן-ארי) ונמרוד שרון ז”ל

בפאתי ה"חווה הסינית" - 16.10.73 - צילם: יגאל שילוני ז"ל

בפאתי ה”חווה הסינית” – 16.10.73

בפאתי ה"חווה הסינית" - 16.10.73 - צילם: יגאל שילוני ז"ל

בפאתי ה”חווה הסינית” – 16.10.73

בפאתי ה"חווה הסינית" - 16.10.73 - צילם: יגאל שילוני ז"ל

בפאתי ה”חווה הסינית” – 16.10.73

רס"ן נתן שונרי, מג"ד סיור ונ"ט 582 - תדריך לפני "אבירי-לב" - 15.10.73

רס”ן נתן שונרי, מג”ד סיור ונ”ט 582 – תדריך לפני “אבירי-לב” – 15.10.73

פלוגת התול"ר (נ"ט) על ציר "עכביש"

פלוגת התול”ר (נ”ט) על ציר “עכביש”

תנועה ב"ציר החולות" - 15.10.73

תנועה ב”ציר החולות” – 15.10.73

פלוגת התול"ר

פלוגת התול”ר

פצועים מגד' 257 (צוות מ"פ מ') מטופלים ע"י התאג"ד ב"עכביש" 51 - 16.10.73 בוקר

פצועים מגד’ 257 (צוות מ”פ מ’) מטופלים ע”י התאג”ד ב”עכביש” 51 – 16.10.73 בוקר

ד"ר נפתלי הדס לאחר ההיחלצות מ"טרטור" 43 - 16.10.73 בוקר

ד”ר נפתלי הדס לאחר ההיחלצות מ”טרטור” 43 – 16.10.73 בוקר

תופסים מחסה באחת התעלות ליד ציר "עכביש" - 16.10.73 - צילום: ד"ר הדס

כוח הסמג”ד תופס מחסה באחת התעלות ליד ציר “עכביש” 51 – 16.10.73 – צילום: ד”ר הדס

בתנועה לגשרים - איזור צומת "טרטור"-"לכסיקון"

באיזור צומת “טרטור”-”לכסיקון” לאחר היציאה מ”אפריקה”
(את הצומת ניתן לזהות באמצעות 2 עמודי החשמל הגבוהים ממתכת)

באיזור צומת "טרטור"-"לכסיקון"

באיזור צומת “טרטור”-”לכסיקון” לאחר היציאה מ”אפריקה”

תול"ר מצרי שממוקם צפון-מזרח לצומת "טרטור"-"לכסיקון"

תול”ר מצרי שממוקם צפון-מזרח לצומת “טרטור”-”לכסיקון”

זחל"ם התאג"ד והטנק של גדעון גלעדי ז"ל - ממזרח ל"טרטור" 43

זחל”ם תאג”ד 582 והטנק של גדעון גלעדי ז”ל, מ”פ ב’ גד’ 407 – ממזרח ל”טרטור” 43

זחל"ם תאג"ד 582 והטנק של גדעון גלעדי ז"ל, מ"פ ב' גד' 407 - ממזרח ל"טרטור" 43

זחל”ם תאג”ד 582 והטנק של גדעון גלעדי ז”ל, מ”פ ב’ גד’ 407 – ממזרח ל”טרטור” 43

שני זחל"מים פגועים ב"טרטור" 43

הזחל”מים הפגועים של אבישי וגדעון הלוי ז”ל ב”טרטור” 43

סריקות ליד אחת הסוללות באיזור "טרטור" 43

סריקות ליד אחת הסוללות באיזור “טרטור” 43

טנק מצרי במחפורת - איזור "טרטור" 43

טנק מצרי במחפורת – איזור “טרטור” 43

סריקה לאיתור נעדרים באיזור "טרטור" 43

סריקה לאיתור נעדרים באיזור “טרטור” 43

אנדרטת הגדוד ב"טרטור" 43

אנדרטת הגדוד ב”טרטור” 43

סיור המשפחות ב"חווה הסינית"

סיור המשפחות ב”חווה הסינית”